تبلیغات
حیوانات ایران حیوانات ایران - سمندر ایرانی
ما هوای حیوانات را داریم .
سمندر ایرانی

نام فارسی : سمندر ایرانی

نام علمی:  Batrachuperus persicus

نام انگلیسی:  Persian Brook Salamander

 

 

پراکندگی

محل پیدایش تیپ : جویباری در مناطق کوهستانی شهرستان آمل استان مازندران ایران

توصیف مختصر : سرتخت و از بالا تقریبا" به شکل بیضی ، دندان های تیغه ای – کامی به دو شکل کمان کوچک ومجزا از هم ، شاخه داخلی هر کمان کمی بزرگتر از شاخه خارجی آن، اعضای حرکتی بخصوص پاهی عقبی بخوبی رشد کرده و قوی ، طول دم بزرگتر از مجموع طول سر وتنه ، تاج یاستیغ دمی در قسمت فوقانی بخوبی رشد کرده ولی در تمام طول آن وجودندارد. قسمتهای فوقانی بدن در الکل فاقد رگه های زرد رنگ ، شیارهای جانبی 12 عدد ، دارای یک شیار مهره ای مشخص .

اندازه به میلی متر: طول کل 5/272 ، سر 2/27 ، تنه 8/92 ، دم 5/152

زیستگاه : تاکنون فقط این گونه از جویبارهای مناطق کوهستانی آمل و توسط یک دبیر زیست شناسی در سال 1364 جمع آوری شده واطلاعات بیشتری در این مورد وجود ندارد.

انتشار جغرافیائی : ایران

پراکندگی شناخته شده در ایران : تاکنون فقط از محل پیدایش تیپ یافت شده و احتمالا" نمونه های بیشتری در منطقه وجود دارد .سمندر ایرانی
دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمی


> ------

دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
YOUR NAME LINK