تبلیغات
حیوانات ایران حیوانات ایران - سمندر تاجدار جنوبی
ما هوای حیوانات را داریم .
سمندر تاجدار جنوبی

نام فارسی : سمندر تاجدار جنوبی

نام علمی:  Triturus Cristatus Karelini

نام انگلیسی:  Southern Crested Newt

 

 

پراکندگی

محل پیدایش تیپ زیر گونه : ساحل جنوبی دریای خزر در ایران .
 
توصیف مختصر : این زیر گونه از زیر گونه تیپ به وسیله سر بزرگتر ، پوزه عریض تر ، بدن کوتاهتر وشکل قرارگیری دندان های کامی که ردیفهای آن ، در قسمت خلفی نسبت به یکدیگر واگرایی پیدا می کنند مشخص می شود . تاج پشتی جنس نر کوتاهتر و ارتفاع آن تقریبا" در تمام طول یکسان و از باله پشتی دم جدا نمی باشد . پوست چرم مانند و دارای دانه های تقریبا" صاف . اندام تکامل یافته ، اندازه اندام جلوئی در نرها 69 تا 82 درصد و در ماده ها 67 تا 72 درصد اندازه بدن ف ماده ها دارای یک نوار مهره ای قهوه ای .
 
 اندازه : 115 میلی متر
 
زیستگاه : در استخرهای عمیق پر علف ، که معمولا" در داخل جنگل های برگ ریز ، در خاکهای رسی ، مناطق تپه ای یا نواحی کوهستانی قرار گرفته اند . تا ارتفاع 2134 متر دیده میشوند .
 
 انتشار جغرافیایی : شبه جزیره بالکان ف کریمه ، قفقاز ، آسیای صغیر و شمال و شمال غربی ایران .
 
 پراکندگی شناخته شده در ایران : قسمتهای از استانهای آذربایجان غربی و شرقی به طرف شرق در طول شیبهای شمالی رشته کوههای البرز و جلکه ساحلی خزر در استان مازندران .

دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمیسمندر تاجدار جنوبی


سمندر تاجدار جنوبی


سمندر تاجدار جنوبی


> ------

دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
دانلود برنامه حیوانات ایران
YOUR NAME LINK